Agilt Förändringsarbete

LÅT OSS HJÄLPA ER VÄXA!

AGILA METODER I FÖRÄNDRING & LEDARSKAP - UTMANA OCH UTMANAS

Vill ni öka motivationen och engagemanget i de förändringsarbeten ni driver?


Vi vill gärna vara med och skapa bättre förutsättningar för ett agilt förändringrings- och ledarskaparbete hos er! Vi arbetar utifrån tre huvudparametrar som vi ser är till stor hjälp i snabbt föränderlig värld och dessa är TYDLIGHET, TILLIT och TEAMKÄNSLA!


Några aktuella förändringsområden


 - Delaktighet och affärsmannaskap i alla nivåer!


 - Digitalisera - rätt projekt vid rätt tillfälle!


- Digitalisering inom olika yrkesområden - hur säkerställer vi att alla involveras?


- Mångfald och jämställdhet i praktiken- var är vår organisation och bransch idag?


- Hur levandegör vi vår mission och våra värdeord?
Säljutveckling - och 


- Hur har försäljning utvecklats i vår bransch - var är vi?


- Konsulterande försäljning - vad innebär det i vår verksamhet?


- Social selling strategi - hur kommunicerar vi med våra olika målgrupper?


 - Hur kopplar vi HR-arbetet till affärsutveckling och motivationens påverkan på resultatutvecklingen?VÅR MISSION

Vår mission är att ge er bästa möjliga förutsättningar att möta den föränderliga marknad vi alla verkar i idag. Både vad gäller att hitta potentialen hos det team ni har hos er idag och även identifiera och finna vad ni söker för att möta morgondagens utmaningar. Detta gör vi genom att använda ny teknik i kombination med erfarerenheter från en mängd olika verksamheter och miljöer. Vi utgår alltid ifrån våra ledord tydlighet, tillit och teamkänsla!

Är det något område ni står inför utmaningar och gärna skulle vilja få ny input och nya ögon på? Kontakta mig så skall jag hjälpa er att både analysera och ge er konkret hjälp med de utmaningar som ni behöver arbeta med för att utvecklas än mer!HUR GÅR DET TILL?

Vi går igenom era visioner, strategier, mål och nyckel eller värdeord baserat på er värdegrund och er mission. Vi utgår ifrån de förutsättningar och förändringar som sker på just er marknad. Vi gör detta genom bland annat intervjuer och kund- och medarbetarundersökningar.

VI UTVÄRDERAR

VI UTMANAR

Vi utmanar dig för att se om er vision, era nyckelord och er värdegrund idag överensstämmer med hur ni vill upplevas av kunder och medarbetare. Vi granskar också hur väl de överensstämmer med de strategier och affärsmål som ni har för er verksamhet och ert företag.

VI UTVECKLAR

Vi hjälper er att utveckla detta baserat på de förbättringsområden vi identifierar under fasen utmaning. Detta kan ske genom exempelvis workshops, skräddarsydd träning, coaching eller seminarier. Vi presenterar ett förslag till åtgärd eller åtgärder med omfattning, tidsplan och kostnad samt också vad vi avser uppnå och hur ni sedan skall kunna mäta utslaget av detta. 

VI UTFÖR

Tillsammans med våra partners från olika kompetensområden kan vi hjälpa er att gå från ord till handling, utifrån det vi utvecklat tillsammans med er för att stärka er företagskultur. Det kan innefatta intern och extern kommunikation, handlingsplaner baserade på nya mål, beteendemässiga förändringar, ledarskaps- och/eller försäljningsutveckling och coaching eller åtgärder för att stärka den interna kompetensutvecklingen.

Är du redo för att titta närmare på hur agilt ert förhållningssätt är i dag?

Copyright © Alla rättigheter förbehållna