Tjänster

LÅT OSS HJÄLPA ER VÄXA!

Innovativ rekrytering - vi hjälper er växa


Vi hjälper företag att nå ut till de kandidater de söker via riktad annonsering tillsammans med vår partner We Select.  Det vi gör är att vi länkar samman er kommunikation med innovativa rekryteringsverktyg. Därigenom kan vi öka träffsäkerheten och  det ger en genomsnittlig tillsättningsgrad på 91% inom svårrekryterade yrkeskategorier. Detta tillsammans med en sänkning av kostnad per tillsättning på upp till 84% inom bristkompetensområden och en ökning i konverteringsgraden med upp till 76% på de som besöker kundens karriärssida och som sedan väljer att söka ett jobb.  Låt oss visa hur vi kan hjälpa er med detta!

" No company, small or large, can win overthe long run without energized employees who belive in the mission and understand how to achieve it." - Jack Welch

Agilt förändringsarbete - utmanas och utmana


Vi vill öka motivation och engagemang genom att driva transformation utifrån tydlighet, tillit och teamkänsla. Vi utmanar och utvärderar för att sedan utveckla och hjälpa er med hela eller delar i utförandet av förändringsarbetet.

"Truly effective and inspiring  leaders

aren´t actually driven to lead people;

they are driven to serve them."

- Simon Sinek

Coaching- nå potentialen - utmanas och utmana


Vi tror att alla vill vara med och bidra och känna stolthet i sin ytkesutövning. Hur kan VI nå nästa nivå och hur kan både individen och gruppen utvecklas tillsammans? Genom coaching på individ- och gruppnivå, samt övningar för att förbättra den psykosociala arbetsmiljön ökar både trivsel och resultat.

" It doesn´t make sense to hire smart people and then tell them what to do-

we hire smart people so they can tell us what to do." - Steve Jobs