Coaching

LÅT OSS HJÄLPA ER VÄXA!

COACHING

Vill ni hjälpa era medarbetare och er organisation att finna varje medarbetares potential samt öka både prestationer, trivsel och resultat?


Vi vill gärna hjälpa er att se varje individs möjligheter och att ni som organisation kan använda coaching och feedback i det vardagliga arbetet för att utvecklas tillsammans.


Hur kan vi bistå er att finna potentialen?

Nedan ser ni några exempel på det som vi tror är viktigt i arbetet med att finna potentialen och genom detta utveckla både medarbetarna och företaget tillsammans! 


 • Arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och använd och utveckla metoder att ge och ta emot feedback vid rätt tillfälle.

 • Använd förebilder – och berätta varför de är förebilder och hur de är kopplat till företagets mission och vision.

 • Walk the talk – arbeta aktivt med att se till att det man gör i sitt  vardagliga arbete är kopplat till de som företaget står för.

 • Uppmuntra nyfikenhet och skapa en miljö av tillit – det lägger grunden till utveckling och lojalitet hos både kunder och medarbetare.

 • Uppmuntra till ”selfleadership” eller självledarskap på svenska som också uppmuntrar ansvar och skapar motivation.

 • Värna och arbeta aktivt med teamkänslan i både det lilla och det stora teamet! Att vara del av ett lag eller en grupp som delar samma drömmar och visioner är någonting vi alla uppskattar!


Vi tror att tydlighet och delaktighet är grundstenar för att skapa motivation och även lojalitet samt ge möjlighet att känna yrkesstolthet och att man växer tillsammans!

Coaching

 

 • Coaching för ledare
 • Coaching för medarbetare
 • Coaching i olika delar av HR-arbete


Coaching i grupp


 • Coaching för grupp
 • Coaching för ökad mångfald och jämställdhet
 • Coaching för ett agilt förhållningssätt


Att använda coaching och feedback i sitt arbete både utvecklar och berikar alla medarbetare. Inte bara ledare/chefer har nytta av att ha ett lära sig mer om ett coachande förhållningssätt. Vi tror att det är ett av de bästa sätten att finna både medarbetarens och organisationens potential.

Vill du se dina medarbetare växa och utveckla alla sina förmågor?

Copyright © Alla rättigheter förbehållna